ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Verkoopsvoorwaarden
 
1. Algemeen.
Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen Kirsty's bvba (met zetel te B-3510 Kermt, holrakkerstraat 79 , ingeschreven met Ondernemingsnummer/BTW BE0476192004) en iedere klant.
Elke situatie die niet wordt voorzien door onze algemene of bijzondere voorwaarden, wordt beheerst door de algemeen geldende wettelijke reglementering. De Wet Handelspraktijken dd. 14/7/1991 en het Burgerlijk Wetboek worden gebruikt als grondslag voor alle overeenkomsten met de de consument.
Onze algemene evenals onze bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde aanvaard door onze klant op het ogenblik dat hij/zij een aankoop doet, zelfs indien onze voorwaarden in strijd zouden zijn met zijn/haar eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden. Deze laatste binden ons slechts wanneer wij ze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst aanvaard zouden hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de algemene of bijzondere voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van de klant.
1.1. Aanvaarding.
De klant bevestigt tijdens de bestelling kennis te hebben genomen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden en de inhoud ervan zonder enige beperking te aanvaarden.
De nietigheid van één van de clausules van de Algemene Verkoopsvoorwaarden tast in geen geval de rechtsgeldigheid van de overige clausules aan.
1.2. Wijzigingen.
Bvba Kirsty's  behoudt zich het recht voor, deze verkoopsvoorwaarden op elke moment te wijzigen.
Echter, de Algemene Verkoopsvoorwaarden van kracht zijnde op de datum van de bestelling, zijn op die bestelling van toepassing.
1.3. Klachten.
Alle klachten over de leveringen of prestaties dienen binnen de 48 uur na ontvangst van de goederen gemeld te worden en binnen 10 dagen per aangetekend schrijven bevestigd te zijn aan Kirsty's Horseshop . Bij gebrek hiervan vervalt elk recht op klachten.
 
2. Bestellingen.
2.1. Geldigheid bestelling.
De bestelling wordt slechts geldig na versturen/ontvangst van de bestelbevestiging.
2.2. Levertijd:
Als het produkt tijdelijk niet op voorraad is, dan kan dat een langere levertijd betekenen. Hiervan wordt de klant op de hoogte gesteld.
De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot een boete of schadevergoeding. In geval van een vertraging kan de ontbinding van de overeenkomst enkel gebeuren met akkoord van beide partijen.
2.3. Opschorting.
Bvba Kirsty's behoudt zich het recht voor de bestellingen te annuleren, zonder vergoeding, wanneer overmacht de normale uitvoering ervan in het gedrang brengt. Worden uitdrukkelijk beschouwd als gevallen van overmacht: stakingen, transport problemen, brand, overstroming, schade aan materiaal, oproer, oorlog, epidemie, ongeval, ofwel bij Kirsty's Horseshop ofwel bij één van haar leveranciers, ongeacht de oorzaak hiervan. Deze opsomming is niet limitatief.

3. Zichttermijn / herroepingsrecht.
3.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 dagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Kirsty's Horseshop heeft teruggezonden, is de koop een feit.
De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering melding te maken bij Kirsty's Horseshop. In voorkomend geval dient de klant te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn verzonden. Terugzendingen geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. 
Indien de zaken zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Bvba Kirsty's er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending het volledige aankoopbedrag (exclusief de berekende verzendkosten) aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant.
3.2. Het recht op ontbinding, zoals omschreven in het vorige lid, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals materiaalverhuur of zadels passen.
3.3. Het herroepingsrecht geldt enkel in geval de klant een consument is (geen handelaar) en niet voor:
artikelen welke de klant is beginnen te gebruiken voor de termijn van 14 dagen
goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft
goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben bvb zoals buitenmaatse dekens, specifieke bedrukking,...
voor goederen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
 
Artikelen die in voorraad zijn, worden max. 7 dagen opzij gelegd.
Een bestelling welke dient verzonden te worden, dient betaald te zijn binnen de 3 werkdagen. Staat het volledig bedrag dan niet op de bankrekening van Bvba Kirsty's , wordt het artikel niet meer gereserveerd. Is de betaling later en het artikel reeds uitverkocht, dan wordt dit artikel opnieuw besteld en later verstuurd.

4. Betalingsvoorwaarden:

Alle vermeldde prijzen zijn altijd in Euro en inclusief BTW.
Alle bestellingen dienen vooraf betaald te worden, tenzij de artikelen afgehaald worden bij Kirsty's Horseshop . Indien de artikelen binnen de 7 dagen niet afgehaald kunnen worden, dienen ze ook vooraf betaald te worden (Zie bestellingen).
Opgelet: Geen bancontact! Alle betalingen ter plaatse dienen contant te gebeuren.

Ruilen:
Als een artikel niet naar uw wens voldoet kunt u het, mits ongebruikt en onbeschadigd in de originele verpakking terugsturen of -brengen, waarna wij het artikel kunnen omruilen voor een ander artikel of een tegoedbon uitleveren.
*Dit dient binnen de 24 uur per mail te worden gemeld waarna de artikelen binnen 8 dagen kunnen worden geruild.
*Afgeprijsde artikelen of promoties kunnen niet geruild worden.
*De kosten van het terugzenden is voor de klant. Alsook de kosten van het versturen van het nieuwe product.
*Artikelen die beschadigd zijn of zonder originele verpakking kunnen niet geruild worden.

5. Garantie:
De garantie vervalt als er reparaties zijn verricht door derden, de gebreken zijn ontstaan door oneigenlijk gebruik,het artikel is slecht onderhouden of als er sprake is van nalatigheid.

6. Betaling (voor het verzenden):
*Uw bestelling wordt verzonden zodra het volledige bedrag op de bankrekening staat.
Na uw bestelling krijgt u een ordernummer, deze dient u te vermelden bij de betaling.
*Bankgegevens:
Naam: Kirsty's bvba
IBAN: BE24 0682 3103 5738

 
7.
Op alle transacties is enkel het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Hasselt bevoegd. 


Privacyverklaring: (zie ook de link \`privacy\` bij Info)
Persoonlijke gegevens worden slechts gebruikt om u als bezoeker van onze site informatie te verschaffen zoals order gegevens, verzend specificaties, betalingen, etc.
Geen informatie en/of database gegevens zal aan derden worden uitbesteed, verleend of geruild.
 

 

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden
© 2014 - 2024 Kirsty's Horseshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel